Pasii necesari in vederea modificarii obiectului de activitate al firmei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Daca doriti sa va modificati obiectul de activitate trebuie sa cunoasteti urmatoarele aspecte:

Firma poate avea un singur obiect principal de activitate caruia sa ii corespunda un singur cod CAEN, insa numarul de obiecte secundare de activitate nu este limitat;

Pentru modificarea obiectului de activitate al unei firme profesionistul trebuie sa completeze si sa depuna la ONRC o cerere de inregistrare, la care se adauga:

– actul modificator al actului constitutiv, care poate fi reprezentat, dupa caz, de (hotararea AGA sau decizia asociatului unic/Consiliului de Administratie/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv, hotararea membrilor grupului de interes economic sau grupului european de interes economic);

– actul constitutiv actualizat, în original, in una din urmatoarele forme: inscris sub semnatura privata, inscris sub semnatura privata atestat de avocat cu privire la identitatea semnatarilor, a continutului si a datei actului, inscris sub semnatura privata, certificat de la ONRC in forma autentica.

Actul constitutiv trebuie modificat deoarece, el cuprinde, in mod obligatoriu, obiectul de activitate al acesteia, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

Administratorii, respectiv directoratul vor depune la ONRC, actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul rezolutiei directorului ONRC si/sau a persoanei desemnate;

Profesionistul mai are obligatia de a depune si urmatoarele documente:

– Declaraţia – tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii semnata de asociati sau de administratori, model 3 – (original). In aceasta declaratie tip trebuie inscrise toate activitatile care se desfasoara la sediul social sau la sediul secundar, inclusiv cele care au fost mentionate anterior in declaratia pe propria raspundere;

– Avizele prealabile prevazute de legi speciale (copie).

In cazul in care solicitati modificarea obiectului de activitate principal al firmei, atunci va trebui sa depuneti, pe langa documentele mai sus mentionate si certificatul de inregistrare al firmei in original;

Aveti posibilitatea sa desemnati o alta persoana care sa indeplineasca toate formalitatile legale necesare, caz in care trebuie depusa si o imputernicire speciala si autentica, in original;

Pe langa posibilitatea depunerii cererii si documentelor la ONRC, direct la ghiseu, prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire, exista si optiunea completarii si transmiterii acestora on-line, cu semnatura electronica extinsa (www.onrc.ro).

Articole similare