Perioada fiscala a TVA- comunicat de presa AJFP Valcea

Comunicat de presa AJFP Valcea , 7 noiembrie 2014

În documentarul fiscal de mai jos, AJFP Vâlcea reaminteste contribuabililor, persoane impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), principalele prevederi legale referitoare la perioada fiscală a TVA, care determină exigibilitatea acesteia.

Prevederi generale privind perioada fiscală

Perioada fiscală a TVA este reglementată de art. 156^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (CF) si pct. 80 din normele de aplicare ale acestuia aprobate prin Hotărârea Guvernului României nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Perioada fiscală este luna calendaristică.

Prin exceptie de la această prevedere, perioada fiscală este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabilă care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifră de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile în România care nu a depăsit plafonul de 100.000 euro al cărui echivalent în lei se calculează pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, cu exceptia situatiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul acestuia, una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

La determinarea cifrei de afaceri se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate si alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operatiunile taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile în România.

Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului trebuie să declare, cu ocazia înregistrării conform art. 153 din CF, cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă pân ă la sfârsitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depăseste plafonul de 100.000 euro, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârsitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării.

Întreprinderile mici care se înregistrează în scopuri de TVA, conform art. 153 din CF în cursul anului, trebuie să declare cu ocazia înregistrării cifra de afaceri obtinută, recalculată în baza activitătii corespunzătoare unui an calendaristic întreg. Dacă această cifră de afaceri recalculată depăseste plafonul de 100.000 euro, în anul respectiv perioada fiscală va fi luna calendaristică. Dacă această cifră de afaceri recalculată nu depăseste plafonul persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, cu exceptia situatiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 din CF.

În cazul în care cifra de afaceri efectiv obtinută în anul înregistrării, recalculată în baza activitătii corespunzătoare unui an calendaristic întreg, depăseste plafonul de 100.000 euro, în anul următor perioada fiscală va fi luna calendaristică.

În situatia în care cifra de afaceri efectivă nu depăseste plafonul, persoana impozabilă va utiliza trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală cu exceptia situatiei în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.

Exceptii privind perioada fiscală

În situatia în care o persoană impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală efectuează o achizitie intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:

-prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

-a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru.

Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligatia depunerii unui decont de taxă.

-prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

Persoana impozabilă care potrivit celor mentionate mai sus este obligată să îsi schimbe perioada fiscală trebuie să depună „Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România (092)”, la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care generează această obligatie, si va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică pentru anul curent si pentru anul următor.

Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achizitie intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens, va trebui să depună declaratia de mentiuni prevăzută mai sus.

Organele fiscale competente pot aproba, la solicitarea justificată a persoanei impozabile, o altă perioadă fiscală, respectiv semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru sau anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

Important! Solicitarea prevăzută mai sus se transmite autoritătilor fiscale competente până la data de 25 februarie a anului în care se exercită optiunea, prin depunerea formularului 306 „Cerere privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic”, cod MFP 14.13.03.02/p si va fi valabilă pe durata păstrării conditiilor care au determinat aprobarea perioadei fiscale respective.

Baza legală: art.156^1 din Codul Fiscal, pct. 80 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.165/2009 privind aprobarea procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, precum si a modelului si continutului unor formulare, Ordinul presedintelui ANAF nr. 6/201 privind aprobarea procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Articole similare

Comentariul tau aici