Persoanele fizice platesc taxele din declaratia unica in cont unic !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 27.11.2018 in Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 2937/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili persoane fizice in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale.

“Obligațiile fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice pentru veniturile realizate până la data de 31 decembrie 2017 se plătesc distinct, în conturile bugetare existente aferente fiecărei surse de venit.

Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice pentru veniturile estimate/realizate după data de 1 ianuarie 2018 se plătesc în contul unic și se distribuie de organul fiscal central potrivit metodologiei prevăzute la art. 1.

Obligațiile fiscale de plată ale contribuabililor persoane fizice, denumiți în continuare contribuabili, aprobate prin ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la pct. 1, declarate de către aceștia prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se plătesc în contul unic de disponibil 55.04 “Sume reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale datorate de persoanele fizice în curs de distribuire”, denumit în continuare contul unic, deschis pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabililor la unitățile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de aceștia.

Sumele plătite de către contribuabili în contul unic se distribuie de către organul fiscal central competent, proporțional cu obligațiile fiscale de plată, respectiv cu obligațiile fiscale înregistrate în declarația unică în conturile 20.A.03.51.00 “Impozit pe venit aferent declarației unice”, 22.A.21.48.00 “Contribuții de asigurări sociale aferente declarației unice” și 26.A.21.49.00 “Contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente declarației unice”, cu excepția contribuabililor care beneficiază de înlesniri la plată.

Codurile IBAN aferente acestor conturi de venituri bugetare nu se înscriu în lista codurilor IBAN care se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Sumele distribuite potrivit pct. 3.1 sting obligațiile fiscale, cu excepțiile prevăzute la cap. II și III, în următoarea ordine:

a) toate obligațiile fiscale principale;

b) obligațiile fiscale accesorii aferente obligațiilor prevăzute la lit. a).

În cazul în care suma achitată nu acoperă toate obligațiile fiscale aferente uneia dintre categoriile prevăzute la pct. 4, distribuirea se face, în cadrul categoriei respective, proporțional cu obligațiile fiscale de plată.”

Articole similare

Comentariul tau aici