Plata dividendelor in valuta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Operatiunile in valuta efectuate de rezidenti se fac respectand prevederile Regulamentului BNR nr. 4/2005 privind regimul valutar. Astfel plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi, care fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, se realizează numai în moneda naţională (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în la Regulamentul BNR nr.4, Anexa nr. 2 “Categorii de rezidenţi care pot efectua operaţiuni în valută” , care se pot efectua şi în valută.

Toate celelalte operaţiuni între rezidenţi, care nu fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda naţională (leu), fie în valută. Efectuarea operatiunilor in valuta se face numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.

Avand in vedere aceste prevederi putem concluziona ca plata dividendelor in valuta nu este o operatiuneare care face obiectul comertului cu bunuri si servicii astfel poate fi efectuata si in valuta, pe baza acordului de vointa al partilor.

In ceea ce priveste respectarea plafoanele de plati in numerar trebuie avute in vedere reglementarile Legii 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar:

Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.”

“Prin incasare fragmentată  se iuntelege fracţionarea sumei de încasat în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege”

Articole similare