Prevederile O 1802/2014 pentru analiticele conturilor de furnizori

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contabilitatea furnizorilor şi clienților, a celorlalte datorii şi creanțe se ține pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

În acest sens, în contabilitatea analitică, furnizorii şi clienții se grupează astfel:

  • interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare.

În cadrul conturilor de furnizori şi clienți, se grupează distinct datoriile şi creanțele rezultate din tranzacțiile cu clauze de rezervă de proprietate.

Aceasta grupare este utila atunci cand se intocmesc situatiile financiare, mai precis formularul 30 date informative care solicita informatii cu privire la :

• furnizori restanţi:

– peste 30 de zile;

-peste 90 de zile si

-peste 1 an de zile

• datorii comerciale, din care separat sunt solicitate cele externe

Articole similare