Prezenta la lucru- ce trebuie sa stii ca angajat? dar ca angajator?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Prezentam pe scurt cateva prevederi legale cu privire prezenta la munca:

  • un administrator al unei entitati poate fi prezent in firma si poate sa isi desfasoare activitatea fara sa detina un contract de munca. Cu alte cuvinte, prezenta lui la sediul firmei este indreptatita si justificata in virtutea calitatii de administrator, fara a fi nevoie de incheierea CIM. Desigur, poate opta pentru incheierea CIM , in felul acesta obtinand un salariu pentru munca prestata. CIM va urma aceleasi reguli ca si orice alt contract de munca pentru un angajat obisnuit. Aceasta inseamna inclusiv ca va beneficia de sporuri de weekend, daca potrivit contractului presteaza munca in weekend.
  • timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și îndeplinește sarcinile și atribuțiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.
  • pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.
  • repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu două zile de repaus. În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână.
  • durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.
  • pentru anumite sectoare de activitate, unități sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore.Durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 24 de ore.
  • programul de muncă și modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoștință salariaților și sunt afișate la sediul angajatorului.
  • angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.
  • munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, este considerată muncă suplimentară.Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut anterior, munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia.Sporul pentru munca suplimentară se stabilește prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, și nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază.

SALARIZARE PAS CU PAS, 2020

Articole similare

Comentariul tau aici