Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

 

Baza legală: Ordinul 1221 din 12 iunie 2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Aprobarea regimului de declarare derogatoriu

In caz de inactivitate temporara, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau conditii de depunere a declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, contribuabilii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate;

b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;

c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;

d) sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;

e) sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;

f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;

g) sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi;

h) in cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.

În cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile enumerate mai sus şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

Termenul de aprobare a cererii

Cererea se soluţionează de organul fiscal în termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile în care acesta a fost aprobat.Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Care sunt declaratiile supuse acestui regim ?

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii:

• declaratia 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat

• declaratia 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”

• declaratia 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”

• declaratia 120 „Decont privind accizele”,

• declaratia 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”

• declaratia 300 „Decont de taxa pe valoarea adăugată”

Atunci cand se solicita derogarea, aceasta priveste toate obligatiile din vectorul fiscal.

 

Articole similare

Comentariul tau aici