Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu –proiect legislativ

Pe site-ul ANAF, in sectiunea Transparenta decizionala a fost publicat un Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naþionale de Administrare Fiscalã pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Conform referatului de aprobare, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale. Asupra termenelor şi condiţiilor va decide organul fiscal potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura privind acordarea regimului de declarare derogatoriu a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009.

Având în vedere faptul că, persoanele fizice care desfăsoară activităţi independente, autorizate potrivit Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale sau potrivit legislaţiei specifice,care au obligaţii declarative înscrise în vectorul fiscal (impozit pe salarii, contribuţii sociale, TVA, accize), pot solicita regimul derogatoriu de declarare în cazul suspendării activităţii, este necesară completarea procedurii cu dispoziţii referitoare şi la această categorie de contribuabili.

Modificari aduse:

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, după cum urmează:

1. modificarea procedurii de solicitare a regimului derogatoriu cu dispoziţii referitoare la documentele prezentate de contribuabilii, persoane fizice, care îşi suspendă activitatea;

2. actualizarea listei declaraţiilor fiscale supuse regimului de declarare derogatoriu.

 

Articole similare

Comentariul tau aici