Procesul verbal de inventariere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Rezultatele inventarierii se inscriu de catre comisia de inventariere intr-un proces-verbal.

Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii va contine, in principal, urmatoarele elemente:

· data intocmirii;

· numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere;

· numarul si data deciziei de numire a comisiei de inventariere;

· gestiunea/gestiunile inventariata/inventariate;

· data inceperii si terminarii operatiunii de inventariere

· rezultatele inventarierii;

· concluziile si propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate si persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea;

· volumul stocurilor depreciate, fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile, fara desfacere asigurata si

· propuneri de masuri in vederea reintegrarii lor in circuitul economic;

· propuneri de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, respectiv din evidenta a imobilizarilor necorporale;

· propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar si declasare sau casare a unor stocuri;

· constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Termen de predare: 7 zile lucratoare de la data incheierii inventarierii.

Articole similare

Comentariul tau aici