Proiect de ordin privind modificarea instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA 20.02.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de finante a publicat in 20.02.2020 un proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii deTVA pentru operaţiunile prevăzute la art.294 alin.(1) lit. a) – i), art.294 alin.(2) şi art.296 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.103/2016 .

Ce schimbari sunt vizate ?

Proiectul de ordin vizează modificarea și completarea OMFP nr. 103/2016, în principal, pentru:

  • revizuirea definiției exportatorului din perspectiva TVA, precum și pentru clarificarea modalității de justificare a scutirii de TVA pentru exportul de bunuri, în contextul modificării legislației vamale care nu mai permite persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană să aibă calitatea de exportatori;
  • corelarea cu noile dispoziții ale art. 45a din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, astfel cum au fost introduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) al Consiliului nr. 2018/1912, referitoare la justificarea transportului intracomunitar al bunurilor în vederea aplicării scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri;
  • corelarea cu modificarea Codului fiscal ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2018/1910 a Consiliului din 4 decembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată pentru impozitarea schimburilor comerciale dintre statele membre, prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2020;
  • necesitatea adaptării prevederilor acestuia la o serie de decizii recente ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv deciziile CJUE în cauzele C-275/18 “Milan Vinš, C-288/16 „L.Č.”IK, C-291/18 “Grup Servicii Petroliere SA”, C-33/11 “A Oy” și C-33/16 “A Oy”;
  • preluarea unor propuneri formulate de mediul de afaceri.

Articole similare

Comentariul tau aici