Proiect MFP 17.11.2020: aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

S-a elaborat proiectul de Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (în forma inițială) s-au reglementat unele măsuri de acordare a unor facilităţi fiscaleîn sensul creării posibilității restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, administrate de organul fiscal central, bazată pe un plan de restructurare, test al creditorului privat prudent, plată eșalonată și supraveghere fiscală pe perioada înlesnirii, reglementată de capitolul I din acest act normativ, pentru debitorii persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă.

Potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, ministrul finanțelor publice a emis ordinul pentru aprobarea procedurii de aplicare a Capitolului I, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, respectiv, a fost emis Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 a fost modificat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, respectiv anexele nr. 1, 4, 5, 7, 10, 11 şi 12.

Ulterior, Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 a fost modificată și completată prin următoarele acte normative:

– Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale;

– Ordonanța Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative;

– Legea nr. 114/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative;

– Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.

În esență, modificările promovate prin actele normative, mai sus menționate,  vizează următoarele aspecte:

 • eliminarea plafonului de un milion de lei;
 •  clarificarea prevederilor referitoare la aplicarea procentului de 5%, 10% sau 15% ce trebuie calculat prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată conform art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019;
 • extinderea ariei de cuprindere a obligațiilor pentru care se poate acorda restructurarea obligațiilor bugetare, de la 31 decembrie 2018 la 31 iulie 2020, inclusiv;
 • prorogarea termenului de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare de la 31 martie 2021, inclusiv;
 • prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare de la 30 iunie 2021, inclusiv;

În vederea armonizării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 cu modificările și completările care au intervenit  în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, s-a elaborat prezentul proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei, care conține prevederi cu privire la:

 • eliminarea sintagmei „în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei” din titlul Ordinului, precum și din titlul procedurii prevăzută în anexa la Ordin;
 • modificarea termenului de depunere a notificării;
 • modificarea termenului de depunere a cererii de restructurare a obligațiilor bugetare;
 • completarea sferei de aplicare a prevederilor Ordinului prin includerea unor noi categorii de debitori: debitorii care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea acesteia, precum și debitorii care au garantate obligaţiile bugetare potrivit art. 210 – 211 şi art. 235 din Lege anr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • reglementarea expresă a faptului că notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o nouă notificare până la împlinirea termenului prevăzut de lege;
 • clarificarea  prevederilor referitoare la plata procentului de 5%, 10% sau 15% reprezentând avans ce trebuie plătit prin raportare la cuantumul obligațiilor bugetare principale care fac obiectul înlesnirii la plată;
 • clarificarea unor  aspecte de procedură în legătură cu emiterea deciziilor în cazul în care sunt plătite anticipat sume cuprinse în graficul de plată, sau debitorul solicită modificarea sau menținerea înlesnirii la plată, precum şi pentru orice alte operaţiuni privind procedura de acordare şi de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.

Totodată, sunt aduse modificări și anexelor nr. 1-2 și 4-16 la Procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 iulie 2020. Astfel aceste anexe sunt înlocuite cu anexele nr. 1-15  la prezentul Ordin, iar modificările în esență sunt următoarele:

– la anexele nr. 1-4 și 6 din procedură, sintagma „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu sintagma „31 iulie 2020”;

–  la anexele nr. 1-4 și 6 din procedura, sintagma „1 ianuarie 2019” se înlocuiește cu sintagma „1 august  2020”;

– la anexa nr. 4 din procedură la secțiunea A- II. Alte condiții, lit b4) sintagma „ cuantumul obligațiilor bugetare” se completează cu sintagma „cuantumul obligațiilor bugetare principale”. În plus, sunt reglementate și formularele care se utilizează pentru menţinerea înlesnirii la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, pentru modificarea înlesnirii la plată, precum şi pentru orice alte operaţiuni privind procedura de acordare şi de urmărire a derulării înlesnirilor la plată.

Proiectul complet si anexele se regasesc aici .

Articole similare

Comentariul tau aici