Proiect :modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile 

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 13.03.2023 s-a publicat pe site-ul Ministerului de Finante un proiect legislativ referitor la modificarea și completarea unor reglementări privind documentele financiar-contabile.

Până la emiterea Legii nr. 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilității nr. 82/1991, atât legea contabilității, cât și reglementările emise în aplicarea acesteia prevedeau o durată de păstrare a documentelor financiar-contabile între 5 și 50 de ani. Durata de 50 ani se referea la statele de salarii.
Prin Legea nr. 195/2022 prevederile referitoare la păstrarea statelor de salarii au fost completate în sensul că incepând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la ANAF se păstrează timp de 5 ani.
Ulterior, prin Legea nr. 36/2023 pentru modificarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, precum şi a OUG nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal au fost reformulate integral prevederile referitoare la păstrarea tuturor documentelor financiar-contabile, nu doar a statelor de salarii.
Astfel, conform actualelor prevederi ale art. 25 din legea contabilității:
„Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii
exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.”
Ca o consecință a modificărilor aduse prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin proiectul de ordin se propune corelarea lor cu cele cuprinse în ordinele ministrului finanțelor emise în aplicarea acesteia, referitoare la păstrarea documentelor financiar-contabile.

Cuprinsul proiectului

Se introduce prevederea ca reconstituirea prevăzută de prezentele norme este obligatorie pentru documentele financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse, care se află în termenul de păstrare prevăzut de legea contabilității.

De asemenea, registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheierii exerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 170/2015 se completează astfel: Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 5 ani calculaţi de la data de 1 iulie a anului următor celui încheieriiexerciţiului financiar în care au fost întocmite, inclusiv pentru statele de salarii.

Articole similare

Comentariul tau aici