Recunoasterea imobilizarilor necorporale generate intern

Conform Ordinului 3055/2009, pentru a stabili daca o imobilizare necorporala generata intern indeplineste criteriile de recunoastere, o entitate clasifica generarea imobilizarii într-o faza de cercetare si o faza de dezvoltare. Daca o entitate nu poate face distinctia între faza de cercetare si cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizari necorporale, entitatea trateaza cheltuielile cu acel proiect ca si cum ar fi determinate doar de faza de cercetare.

Nicio imobilizare necorporala care decurge din cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu se recunoaste. Cheltuielile cu cercetarea (sau cele din faza de cercetare a unui proiect intern) se recunosc drept cheltuiala atunci când sunt generate, deoarece, în faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra ca o imobilizare s necorporala exista i ca aceasta va genera beneficii economice viitoare.

Cercetarea este investigatia originala si planificata întreprinsa în scopul câstigarii unor cunostinte sau întelesuri stiintifice ori tehnice noi.

Exemple de activitati de cercetare sunt:

a) activitatile al caror scop este acela de a obtine cunostinte noi;

b) identificarea, evaluarea si selectia finala a aplicatiilor descoperirilor facute prin cercetare sau a altor cunostinte;

c) cautarea de alternative pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii; si

d) formularea, elaborarea, evaluarea si selectia finala a alternativelor posibile pentru materiale, instrumente, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunatatite.

În cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:

– cheltuielile de constituire;

– cheltuielile de dezvoltare;

– concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de entitate;

– fondul comercial;

– alte imobilizari necorporale;

– avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale; si

– imobilizarile necorporale în curs de executie.

Articole similare

One Thought to “Recunoasterea imobilizarilor necorporale generate intern”

  1. […] Articol Contzilla, Contabilitate, fiscalitate, monografii contabile, IAS […]

Comentariul tau aici