Termenul maxim de amortizare al imobilizarilor necorporale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Ordinului 1802/2014 duratele de viata ale imobilizarilor necorporale sunt urmatoarele: Cheltuielile de constituire – se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – se amortizeaza pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, dupa caz. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare depaseste 5 ani,…

Mai mult

Imobilizari necorporale in curs de executie – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Contul 233 „Imobilizari necorporale in curs de executie” este un cont de activ cu ajutorul caruia se tine evidenta imobilizarilor necorporale in curs de executie. Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs de executie. In debitul contului 233 „Imobilizari necorporale in curs de executie” se inregistreaza: valoarea imobilizarilor necorporale in curs…

Mai mult

Care este termenul maxim de amortizare al imobilizarilor necorporale (O 1802/214)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o scurta sinteza a prevederilor legate de duratele de viata ale imobilizarilor necorporale conform O 1802/2014 : Cheltuielile de constituire – se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani Cheltuielile de cercetare-dezvoltare – se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după caz. În cazul…

Mai mult

Imobilizări necorporale generate intern-reglementari si monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Uneori este dificil de evaluat dacă o imobilizare necorporală generată intern se califică pentru recunoaştere, din cauza problemelor în: a) a identifica dacă există şi momentul în care apare un activ identificabil ce va genera beneficii economice viitoare preconizate; şi b) a determina în mod fiabil costul activului. În anumite cazuri,…

Mai mult

Achizitii de bunuri considerate mijloace fixe – conditii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OMFP 1802/2014 sunt considerate mijloace fixe acele active care: sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative; sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. In Romania…

Mai mult

Achizitie si amortizare program informatic – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform OMFP nr. 1802/2014, programele informatice, precum si celelalte imobilizari necorporale inregistrate la elementul “Alte imobilizari necorporale” se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre entitatea care le detine”. O imobilizare necorporala se inregistreaza initial la costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite in prezentele reglementari.…

Mai mult

Care sunt costurile unei imobilizari necorporale generate intern?

Costul unei imobilizări necorporale generate intern este suma costurilor suportate de la data la care imobilizarea necorporală a îndeplinit pentru prima oară criteriile de recunoaştere ca imobilizări necorporale. Costul unei imobilizări necorporale generate intern este compus din toate costurile direct atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea  şi pregătirea activului pentru a fi capabil să  funcționeze în maniera intenționată de către conducere. Exemple…

Mai mult

Duratele de amortizare la necorporale comparativ O1802 si O3055

·         Contul 201 Cheltuieli de constituire O 1802 : in cazul in care sunt imobilizate, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Prevederile sunt nemodificate comparativ cu O 3055/2009. ·         Contul 203 Cheltuieli de dezvoltare O 1802: Cheltuielile de dezvoltare se amortizează pe durata de utilizare sau pe perioada contractului, după caz. În cazul…

Mai mult

Stabilirea deprecierilor imobilizarilor corporale si necorporale

Pentru a stabili dacă există deprecieri ale imobilizărilor corporale şi necorporale, în afara constatării faptice cu ocazia inventarierii, pot fi luate în considerare surse externe şi interne de informaţii. La sursele externe de informaţii se încadrează aspecte precum: – pe parcursul perioadei, valoarea de piaţă a activului a scăzut semnificativ mai mult decât ar fi fost de aşteptat ca rezultat…

Mai mult

Monografie contabila – inregistrari contabile imobilizari corporale si necorporale

Intrarea imobilizărilor Imobilizări necorporale obţinute din producţia proprie 200 % 230 721 Imobilizări necorporale în curs realizate cu forţe proprii 230 721 Imobilizări corporale şi necorporale achiziţionate de la % 400 terţi 200 210 Imobilizări financiare achiziţionate 260 269 Vărsăminte efectuate pentru imobilizări financiare 269 512, 531 achiziţionate Amortizarea imobilizărilor Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale 681 280, 281 Creanţe imobilizate…

Mai mult

Ghidul complet al imobilizarilor corporale si necorporale

Ai semne de intrebare despre cum sa tratezi o anumita speta legata de mijloace fixe ? Legislatia este prea vasta si plina de informatii nerelevante ? [easy_contact_forms fid=2] Ai nevoie de experienta unui contabil care a coordonat ani intregi aria mijloacelor fixe in companii mari ? Contzilla.ro a pregatit ‘Ghidul practic al imobilizarilor corporale si necorporale’, in care vei gasi…

Mai mult

Recunoasterea imobilizarilor necorporale generate intern

Conform Ordinului 3055/2009, pentru a stabili daca o imobilizare necorporala generata intern indeplineste criteriile de recunoastere, o entitate clasifica generarea imobilizarii într-o faza de cercetare si o faza de dezvoltare. Daca o entitate nu poate face distinctia între faza de cercetare si cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare a unei imobilizari necorporale, entitatea trateaza cheltuielile cu acel…

Mai mult

Cheltuieli de dezvoltare

Imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte într-un plan sau proiect ce vizeaza productia de materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau servicii noi sau îmbunatatite substantial, înainte de începerea productiei sau utilizarii comerciale. Criterii de recunoastere: O imobilizare necorporala generata de dezvoltare (sau faza de dezvoltare a unui proiect intern) se…

Mai mult

Cum se evalueaza in bilant principalele elemente ?

La inchiderea exercitiului financiar urmatoarele elemente se evalueaza astfel : 1. Imobilizările necorporale – la valoarea de intrare minus ajustările cumulate de valoare. Prin ajustări cumulate de valoare se înţeleg amortismentele calculate şi ajustările pentru deprecierea imobilizărilor necorporale, determinate ca diferenţa între valoarea de inventar şi valoarea contabilă netă. 2. Imobilizările corporale– la valoarea de intrare, mai puţin ajustările cumulate…

Mai mult

Amortizarea capitalului imobilizat in corporale si necorporale

Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în corporale şi necorporale. Unităţile care desfăşoară activităţi economice, denumite în continuare agenţi economici şi care imobilizeaza capital în active corporale şi necorporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, vor înregistra în contabilitate şi vor recupera uzura fizica şi morala a acestora, pentru refacerea capitalului angajat.…

Mai mult

Contabilitatea concesiunilor

In ghidul practic pentru aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (ordinul 1752/2005 ) care a aparut recent pe site-ul Ministerului de Finante apare o speta foarte interesanta legata de concesiuni pe care o vom expune mai jos : Conform directivelor europene , concesiunea primita se reflecta ca o imobilizare necorporala atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si…

Mai mult

Imobilizari necorporale

Conform ordinului 1752/2005 un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative. Un activ necorporal trebuie recunoscut in bilant daca : • se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate si • costul activului…

Mai mult