Reevaluarea imobilizarilor la final de an, optiune sau obligatie.Politica contabila cu privire la reevaluare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Una dintre politicile contabile ale entitatilor este reevaluarea imobilizarilor sau păstrarea costului istoric al acestora, potrivit Ordinului 1802/2014. O politica contabila este un principiu, o baza, o convenție, regula și practica specifica aplicata de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Deși imobilizarile pot fi reprezentate exact în ambele moduri, permiterea unor metode contabile alternative pentru inregistrarea lor diminuează comparabilitatea .

Evaluarea la data bilantului

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la :

 • cost, mai puțin amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la
 • valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justă la data reevaluării, mai puțin orice amortizare cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate (pct. 87 din O 1802/2014).

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Reevaluarea imobilizarilor este o alternativa la evaluarea pe baza principiului costului de achizitie sau de productie.

In urma reevaluarii se ajunge la valoarea justa.

Reevaluarea se efectueaza de regula de evaluatori autorizați, potrivit legii.

Amortizarea imobilizarilor reevaluate

Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exercițiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.

Astfel, daca faci reevaluarea la final de exercitiu, atunci incepand cu luna ianuarie a anului urmator, vei avea o cheltuiala cu amortizarea afectata de noile valori.

Reevaluarea imobilizarilor complet amortizate

Chiar daca in gestiune exista imobilizari complet amortizate dar care mai pot fi utilizate, se poate proceda la reevaluarea acestora, rezultatul fiind o noua valoare si o noua durata de viata, corespunzatoare perioadei estimate a se folosi in continuare.

Cateva concluzii

 • Reevaluarea nu este obligatorie, este optionala
 • Daca optezi pentru reevaluare atunci trebuie sa mentionezi acest lucru in politicile contabile.
 • Daca optezi pentru reevaluare atunci trebuie sa o faci cu suficientă regularitate, astfel încât valoarea contabilă să nu difere substanțial de cea care ar fi determinată folosind valoarea justă de la data bilanțului.

Cum se calculeaza amortizarea cumulata la data reevaluarii

Asa cum stim, aproape orice mijloc fix are o valoare de intrare si o amortizare cumulata (terenurile sunt una dintre exceptii – ele au doar valoare de intrare si nu au amortizare cumulata fiindca se considera ca nu isi pierd valoarea in timp).

La momentul reevaluarii, se poate proceda in doua moduri:

Metoda 1Metoda 2
Se poate recalcula proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului.
-este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice.– este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață.

Daca se decide reevaluarea, va trebui aplicata la toate activele ?

Iata ce spun regulile contabile:

 • Elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectivă și raportarea în situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri și valori calculate la date diferite.
 • Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate. Exemple de categorii de imobilizări corporale sunt: terenuri; clădiri; mașini și echipamente; nave; aeronave etc.


Ce trebuie sa mentionezi in notele explicative la situatiile financiare anuale?

In notele explicative trebuie sa mentionezi politica contabila pe care ai aplicat-o. Daca ai efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluării, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum și elementul afectat din contul de profit și pierdere.

De asemenea trebuie sa mentionezi:

a) dacă a fost implicat un evaluator autorizat, potrivit legii;
b) pentru fiecare categorie de imobilizări corporale reevaluată, valoarea contabilă care ar fi fost recunoscută dacă activele ar fi fost înregistrate la cost istoric;
c) surplusul din reevaluare, indicând modificarea aferentă perioadei.

Contul 105 Rezerve din reevaluare

În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferența dintre valoarea rezultată în urma evaluării pe baza costului de achiziție sau a costului de producție și valoarea rezultată în urma reevaluării trebuie prezentată în bilanț la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în “Capital și rezerve” (contul 105 “Rezerve din reevaluare”).

Evidențierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuată pe fiecare imobilizare corporală în parte și pe fiecare operațiune de reevaluare care a avut loc.

Contul 105 “Rezerve din reevaluare” este un cont de pasiv.

In debit se inregistreaza:In credit se inregistreaza:
– capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către entitate (117); – descreșterile față de valoarea contabilă netă, rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale (211, 212, 213, 214, 215, 216, 217); – ajustarea amortizării cumulate înregistrate până la data reevaluării imobilizării corporale, în cazul în care reevaluarea se efectuează prin aplicarea unui indice (281). – creșterea față de valoarea contabilă netă, rezultată din reevaluarea imobilizărilor corporale, dacă nu a existat o descreștere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă imobilizărilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 215, 216, 217).
 • Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat.
 • Câștigul se consideră realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câștig poate fi realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului.
 • rezerva din reevaluare se reduce în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei contabile bazate pe reevaluare.

Monografii contabile

O entitate detine o cladire achizitionata in data de 31.10.2016 in suma de 200.000 euro la curs 4.5 lei/eur pe care o utilizeaza ca si sediu social si pentru activitati de birou/administrative.

Potrivit politicilor contabile aprobate de conducerea entitatii , apartamentul se amortizeaza pe o perioada de 40 ani.

Potrivit codului de clasificare a mijloacelor fixe se incadreaza la 1.6.4. Cladiri pentru care este prevazuta o durata de viata cuprinsa in intervalul 40-60 de ani.

La 31.12.2018 entitatea reevalueaza cladirea . Valoarea justa stabilita de un evaluator autorizat este de 870.000 lei.

La 31.05.2019 entitatea decide sa vanda cladirea la valoarea de 875.000 lei

Ignoram TVA-ul.

Notele contabile sunt :

 • achizitia cladirii :
212Construcţii=404Furnizori de imobilizări900,000
 • inregistrarea amortizarii lunare in  2016 , pentru fiecare din cele doua luni : noiembrie si decembrie

Amortizare lunara = 900.000 lei/(40 ani*12 luni)= 1.875 lei/luna

6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor=2812Amortizarea construcţiilor1,875

In cursul anilor 2017 si 2018 se inregistreaza o amortizare de : 1.875 lei * 12 luni * 2 ani = 45.000 lei

La 31.12.2018 cladirea va avea:

 • valoare de intrare: 900.000 lei
 • amortisment cumulat : 48.750 lei
 • valoarea neta = 851.250

In urma reevaluarii la 31.12.2018 rezulta o valoare justa de 870.000 lei, aceasta insemand o crestere cu 18.750 lei.

 • Inregistrarea aducerii imobilizarii la valoare neta:
2812Amortizarea construcţiilor=212Construcţii48,750
 • Inregistrarea reevaluarii:
212Construcţii=105Rezerve din reevaluare18,750

Valorile cladirii incepand cu 01.01.2019 sunt :

-valoare de intrare : 870.000 lei;

-amortisment cumulat : 0

-durata ramasa de viata = 40 ani – 26 luni = 454 luni

-noua amortizare lunara = 870.000 lei / 454 luni = 1.916 lei

 • inregistrarea amortizarii lunare incepand cu 01.01.2019 :
6811Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor=2812Amortizarea construcţiilor1,916
 • vanzarea cladirii la 31.05.2019:

Valorile actualizate ale cladirii sunt :

-valoare de intrare : 870.000 lei

-amortisment cumulat : 1.916 lei/luna * 5 luni = 9.580 lei

-valoare neta = 860.420 lei

 • vanzarea:
461Debitori diversi=7583Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital875,000
 • scoaterea din gestiune:
 %=212Construcţii870,000
2812Amortizarea construcţiilor   9,580
6583Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţiuni de capital   860,420
 • anularea rezervei din reevaluare care devine fara obiect :
105Rezerve din reevaluare=1175Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Comanda acum: GHIDUL IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

Articole similare

2 Thoughts to “Reevaluarea imobilizarilor la final de an, optiune sau obligatie.Politica contabila cu privire la reevaluare”

 1. Kami

  La vinzarea imoblizarilor se foloseste contul 411,, Clienti,,? Nu se foloseste 461,, Debitori diversi,,? Nu este opearatiune exceptionala?

  1. admin

   Asa este, conform functionalitatilor date prin O 1802/2014 se utilizeaza contul 461 – la vanzarea de imobilizari in afara activitatii curente. Avem mai detaliat aici au articol. https://www.contzilla.ro/vanzari-ce-conturi-folosesti-4111-4118-419-sau-461/.
   Am modificat, multumim.

Comentariul tau aici