Reevaluarea imobilizarilor la final de an, optiune sau obligatie.Politica contabila cu privire la reevaluare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Una dintre politicile contabile ale entitatilor este reevaluarea imobilizarilor sau păstrarea costului istoric al acestora, potrivit Ordinului 1802/2014. O politica contabila este un principiu, o baza, o convenție, regula și practica specifica aplicata de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale. Deși imobilizarile pot fi reprezentate exact în ambele moduri,…

Mai mult

7 lucruri de facut in contabilitate pana la final de an

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Finalul de an, sau mai bine spus de exercitiu financiar implica multe verificari si actiuni contabile, pentru ca balanta sa reflecte cat se poate de bine realitatea. Exista multe verificari si analize care se pot face cu aceasta ocazie, din care prezentam mai jos o lista cu cele mai importante. Inventarierea patrimoniului…

Mai mult

Prevederile O 1802/2014 cu privire la reevaluarea imobilizarilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu.…

Mai mult

Reevaluarea imobilizarilor si soldurilor in valuta la final de 2018

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pe langa tranzactiile uzuale din contabilitate: achizitii, vanzari, deplasari, care au la baza documente incheiate cu parteneri (furnizori, clienti, angajati, etc) exista mai multe tranzactii care se inregistreaza in contabilitate ca urmare a unor reglementari contabile care au ca scop reflectarea corecta in situatiile financiare a valorii reale a unor active…

Mai mult

6 cuvinte cheie in ceea ce priveste reevaluarea imobilizarilor corporale

Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului  financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.…

Mai mult

Rezultatele reevaluarii imobilizarilor corporale – crestere sau descrestere a valorii contabile nete?

În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale, diferenţa dintre valoarea  rezultată în urma reevaluării şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un sub element distinct în ”Capital şi rezerve” (contul 105 ˝Rezerve din reevaluare˝). Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează astfel: – ca o…

Mai mult