Reevaluarea unei clase de imobilizari corporale

Potrivit Reglementărilor contabile în vigoare, elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan, pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite.

În funcţie de caracteristicile şi modul de utilizare a imobilizărilor corporale, pentru încadrarea acestora în grupele şi clasele corespunzătoare se poate utiliza Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/20044.

Astfel, potrivit catalogului, acestea sunt grupate după cum urmează:

Grupa > subgrupa > clasa > subclasa > familia

Exemplu

– grupa 2. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;

– subgrupa 2.1 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje …);

– clasa 2.1.17 Maşini, utilaje şi instalaţii comune care funcţionează…;

– subclasa 2.1.17.2 Maşini pentru prelucrarea mecanică a …, mori;

– familia 2.1.17.2.1 – morile din industria cimentului.

Această grupare facilitează şi aplicarea prevederilor referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale, având în vedere caracteristicile tehnice similare ale grupelor de imobilizări.

Articole similare

Comentariul tau aici