Reevaluarea unei clase de imobilizari corporale

Potrivit Reglementărilor contabile în vigoare, elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan, pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. În funcţie de caracteristicile şi modul de utilizare a imobilizărilor corporale, pentru încadrarea acestora în grupele şi clasele corespunzătoare…

Mai mult

Reevaluarea activelor corporale

Reevaluarea este o operatiune permisa prin ordinul 1752 /2005 modificat si completat cu Ordinul 2374/2007. Conform acestor acte legislative, entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu. Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel…

Mai mult