Cum se trateaza contabil rezultatul reevaluarii?

Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție, entitățile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exercițiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situațiile financiare întocmite pentru acel exercițiu. Dacă  rezultatul reevaluării este o creştere față  de valoarea contabilă …

Mai mult

Evaluarea elementelor de activ si datorii – cele 4 momente

Există patru momente când are loc evaluarea elementelor de activ şi datorii din bilanţ, şi  anume: Evaluarea la data intrării în entitate La data intrării în entitate, bunurile se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, determinată astfel: a) la cost de achiziţie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de producţie – pentru…

Mai mult

Tratamentul rezervei din reevaluare – cadru legislativ

Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct  în rezerve (contul 1065 ˝Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare˝),  atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat. Câştigul se consideră realizat la scoaterea din evidenţă a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat…

Mai mult

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului  financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu.  Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.…

Mai mult

Intocmirea corecta a documentelor de la sfarsitul anului privitoare la reevaluare

Baza legala: OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare; OG 24/2011 In apropierea si in scopul realizarii inchiderii exercitiului financiar de sfarsit de an, sa notam  ca se impune efectuarea unei serii de operatiuni pregatitoare spre definitivarea impozitelor  si taxelor aferente anului care se incheie, precum si in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile fiecarei…

Mai mult

Speta imobilizari

  O societate comerciala detine o cladire care este sediul principal de unde isi desfasoara activitatea, un teren situat langa sediu precum si un depozit. In cursul anului societatea decide sa investeasca 6.000 lei in renovarea sediului principal si 20.000 lei in extinderea depozitului. Conducerea societatii intentioneaza reevaluarea cladirii unde este sediul principal. Care sunt principalele aspecte privitoare la elementele…

Mai mult

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea. Evaluările efectuate cu…

Mai mult

Reevaluarea unei clase de imobilizari corporale

Potrivit Reglementărilor contabile în vigoare, elementele dintr-o grupă de imobilizări corporale se reevaluează simultan, pentru a se evita reevaluarea selectivă şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. În funcţie de caracteristicile şi modul de utilizare a imobilizărilor corporale, pentru încadrarea acestora în grupele şi clasele corespunzătoare…

Mai mult

Reevaluarea mijloacelor fixe

Asa cum se stie, conform IAS 16 atunci cand se reevalueaza un mijloc fix : – orice crestere a valorii acestuia prin reevaluarea determina o debitare a contului aferent mijlocului fix, si concomitent o creditare a contului de rezerve din reevaluare, cu conditia ca aceasta crestere sa nu reverseze o descrestere anterioara recunoscuta ca si cheltuiala in contul de profit…

Mai mult

Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare

Ghidul practic al OMF 1752/2005 face cateva precizari cu privire la evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare. Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate. Un activ financiar este orice activ care reprezintă: a) trezorerie; b) un instrument…

Mai mult

Reevaluarea activelor corporale

Reevaluarea este o operatiune permisa prin ordinul 1752 /2005 modificat si completat cu Ordinul 2374/2007. Conform acestor acte legislative, entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru acel exercitiu. Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel…

Mai mult

Ce elemente patrimoniale se reevalueaza la data bilantului ?

Conform ordinului 1752/2005 firmele au obligatia ca la fiecare data a bilantului sa faca evaluarea urmatoarele elemente patrimoniale : a) Elementele monetare exprimate in valuta: • disponibilitati si alte elemente asimilate cum sunt acreditivele si depozitele bancare; • creantele si • datoriile in valută) Acestea trebuie evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si…

Mai mult