Regulamentul privind reatribuirea calitatii de membru CAFR

In Monitorul Oficial nr. 66 din 27.01.2014 a fost publicata Hotărârea nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

Prevederi:

• Auditorii financiari, persoane fizice, care au renunţat sau cărora li s-a retras calitatea de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot solicita reatribuirea calităţii de membru al CAFR, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 16/2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor fizice şi autorizarea, înscrierea, evidenţa, retragerea şi suspendarea persoanelor juridice în şi din Registrul public al auditorilor financiari şi a prezentului regulament.

• Pentru reatribuirea calităţii de membru al CAFR, CAFR organizează în fiecare an, semestrial, interviu, în baza cererilor primite.

• La interviul pentru reatribuirea calităţii de membru al CAFR se pot înscrie următoarele categorii de persoane:

– persoanele fizice care au renunţat, la cerere, la calitatea de membru al CAFR şi solicită reatribuirea acesteia în termen de 5 ani de la data renunţării. Solicitanţii trebuie să aibă achitate toate cotizaţiile datorate către CAFR, pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru al CAFR;

– persoanele fizice, cărora li s-a retras calitatea de membru, în urma unei sancţiuni disciplinare dispuse prin hotărâre a Consiliului CAFR pentru neachitarea cotizaţiilor şi taxelor datorate, precum şi neîndeplinirea altor obligaţii faţă de CAFR. Solicitanţii trebuie să aibă achitate toate cotizaţiile datorate către CAFR, pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru al CAFR. În acest caz se poate solicita reatribuirea calităţii de membru al CAFR în termen de maximum 3 ani de la data la care hotărârea de sancţionare a rămas definitivă.

În vederea înscrierii la interviu, candidaţii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucureşti următoarele acte:

– cerere de reînscriere;

– cazier judiciar, aflat în termen legal de valabilitate;

– dovada achitării taxei de reînscriere şi a cotizaţiilor datorate CAFR pe perioada cât au deţinut calitatea de membru CAFR, conform normelor emise de CAFR.

Dosarul de reînscriere va fi analizat de către Departamentul de servicii pentru membri şi avizat juridic de Departamentul de etică, conduită profesională şi investigaţii din cadrul CAFR şi supus spre aprobare Consiliului CAFR.

Interviul pentru reatribuirea calităţii de membru al CAFR se organizează de către Departamentul de servicii pentru membri din cadrul CAFR.

Interviul pentru reatribuirea calităţii de membru al CAFR va consta în susţinerea unei probe orale din legislaţia care reglementează activitatea de audit financiar, statutul de membru al CAFR, activitatea CAFR şi din prevederile Codului etic al profesioniştilor contabili.

Auditorii financiari care au solicitat reatribuirea calităţii de membru al CAFR, au participat la interviu şi au fost admişi vor fi aprobaţi prin hotărâre a Consiliului CAFR.

 

Articole similare

Comentariul tau aici