Restrictii: plati in numerar lei, plati in valuta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Tranzactiile cu numerar – incasari si plati in lei si in valuta sunt supuse unor restrictii.

In acest articol vom face referire la platile care se pot face in numerar intre urmatoarele categorii:

 • persoane juridice
 • persoane fizice autorizate
 • întreprinderi individuale
 • întreprinderi familiale
 • liber profesioniști
 • persoane fizice care desfășoară activități în mod independent
 • asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică.

Actele normative in care sunt prevazute aceste restrictii sunt:

 • Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • Regulamentul BNR nr. 4 din 1 aprilie 2005 (republicat).

Plafoanele la plati sunt:

 • plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 • la plățile către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, plafonul zilnic total este de 10.000 lei

Ce reprezinta magazinele cash and carry?

Comerţul de gros cash and carry este definit de Ordonanta 99/2000 formă de comerţ cu autoservire pe bază de legitimaţie de acces – activitatea desfăşurată de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane juridice sau persoane fizice autorizate şi asociaţii familiale autorizate conform legii, înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul revânzării şi/sau prelucrării, precum şi al utilizării acestora ca produse consumabile.

Atentie!

Nu se pot fragmenta platile astfel incat sa se incadreze in plafonul zilnic mentionat.

Mai precis, sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Societatile, PFA-urile, etc. pot achita facturile cu valori care depășesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri și servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depășește acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Restrictii privind platile in valuta intre rezidenti

Regulamentul BNR nr. 4 din 1 aprilie 2005 (republicat) privind regimul valutar specifica ca plățile, încasările, transferurile și orice alte asemenea operațiuni care decurg din vânzări de bunuri și prestări de servicii între rezidenți, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda națională (leu), cu excepția operațiunilor prevăzute în lista de mai jos, care se pot efectua și în valută.

Exceptii:

 • persoanele juridice care efectuează plăți și încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerț exterior și prestări de servicii externe (export-import de bunuri și servicii), pe baza contractelor de comision încheiate între comisionar și comitent sau între comisionarul unui nerezident și beneficiarul rezident, precum și a contractelor de comerț exterior respective;
 • persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăți și încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internațională, contracte de export al unor obiective complexe și al unor produse cu ciclu lung de fabricație;
 • persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni care decurg din acte de comerț derulate în porturi, în zonele din aeroporturi și punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerț derulate pe parcurs extern în trenuri internaționale, la bordul aeronavelor și navelor;
 • persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni stipulate de prevederi legale exprese;
 • persoanele fizice, pentru operațiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional;
 • persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni nemijlocite ce decurg din organizarea și/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul internațional de mărfuri și de persoane și turismul internațional;
 • persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim «lohn», pe baza contractelor de colaborare încheiate între rezidenți și în măsura în care colaboratorii rezidenți sunt nominalizați, dacă este cazul, în autorizația de perfecționare activă.
 • persoanele fizice, juridice și alte entități, pentru operațiuni efectuate în străinătate;
 • persoanele juridice, pentru plățile efectuate către furnizori și subfurnizori, aferente bunurilor și serviciilor care intră în componența produselor exportate, respectiv contribuie la realizarea serviciilor exportate. Nu se includ în această categorie bunurile cumpărate de la furnizori și subfurnizori rezidenți, destinate comercializării la export ca atare/direct, în aceeași formă în care au fost cumpărate, fără ca exportatorul să fi creat valoare adăugată respectivelor bunuri.

Asadar, in afara de exceptiile mentionate, intre persoanele rezidente este interzisa efectuarea de plati in valuta, fie ca sunt in numerar , fie prin banca.

Citeste si: Operatiuni de incasari si plati in numerar – plafoane si interziceri

Articole similare

Comentariul tau aici