Restructurarea obligatiilor bugetare restante – TVA – O 1113/16.05.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

O noua prevedere legislativa privind restructurarea obligatiilor bugetare restante a fost publicata in MOF 483 din 16.05.2022.

Este vorba de Ordinul nr. 1.113 pentru completarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.810/2019.

Ce modificari se aduc?

Procedura in vigoare prevede ca obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligații fiscale, precum și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării.
Se introduce prevederea ca aceste prevederi sunt aplicabile și obligațiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv și care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum și a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2020 inclusiv.
Ori de câte ori se face o regularizare potrivit alin. anterior, în scopul stabilirii obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul
restructurării, debitorii trebuie să detalieze în planul de restructurare informațiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată
înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenței, precum și a sumei aferente.

Articole similare

Comentariul tau aici