S-a publicat proiectul sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de finante a publicat in 29 iunie 2022 proiectul sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 Ministerul Finanţelor poate solicita întocmirea de raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, de către persoanele care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro la sfârşitul exerciţiului financiar precedent.

Prin proiect se propune ca sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 să se aplice operatorilor economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2022, încadrarea în criteriul de mai sus se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent.
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2022, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.

Important! Pentru raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, cum sunt inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor prezentate este mai redus, prin comparație cu situațiile financiare anuale.

Față de raportarea contabilă la 30 iunie 2021, sunt de menționat următoarele aspecte:

  • prezentarea distinctă a indicatorilor reprezentând cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate și cheltuielile privind consumul de energie;
  • modalitatea de depunere a raportărilor contabile, respectiv în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro.

Termen de depunere a raportarii:

Raportările contabile la 30 iunie 2022 urmează a fi depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.

Articole similare

Comentariul tau aici