Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta V

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Exemplu: O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.

B subcontractează, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile stabilite în statul membru 1, denumită în continuare C. După prelucrare, produsele prelucrate se expediază lui A în statul membru 2. A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.

Screenshot_1

  • Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA

-Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

-Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

-Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

-Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

-Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.

-Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.

  • Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1

-Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

-Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite.

-Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

-Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.

  • Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2

-Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, operaţiune ce trebuie evidenţiată în registrul de nontransferuri.

-Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.

-Transportul produselor prelucrate de către A în statul membru 1 în România nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.

Articole similare