Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta XII

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2. După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, bunurile se transportă sau sunt puse la dispoziţia cumpărătorului C în statul membru 2, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp. Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA,…

Mai mult

Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta VIII

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză. Bunurile sunt ridicate de către A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1. Tratamentul fiscal…

Mai mult

Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta V

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării. B subcontractează, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile stabilite…

Mai mult

Simplificarea TVA-ului privind operatiunile din UE – Speta III

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Exemplu: O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal expediază bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării. B prestează în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.…

Mai mult