Situatii financiare- reguli contabile, arhivare, semnare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Exercitiul financiar

Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situații financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.
Durata exercițiului financiar este de 12 luni.
Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele juridice cu sediul în România.
Exercițiul financiar al unităților nou-înființate începe la data înființării.
Exercițiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa.
Exercițiul financiar pentru instituțiile publice este anul bugetar.

2.Durata de arhivare situatii financiare

Situațiile financiare se păstrează timp de 10 ani.

3.Documente anexa

Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de:

  • raportul administratorilor
  • raportul de audit sau
  • raportul comisiei de cenzori, după caz,
  • raportul privind plățile către guverne, în cazul în care reglementările contabile aplicabile prevăd obligația întocmirii acestuia, precum și de
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilitatii prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

4.Semnare situatii financiare

Situațiile financiare anuale și raportările contabile se semnează de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare anuale și raportările contabile pot fi întocmite și semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Situațiile financiare anuale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.

Citeste si: Repartizarea profitului – ce prevede legea contabilitatii?

Articole similare

Comentariul tau aici