Situatii financiare- reguli contabile, arhivare, semnare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Exercitiul financiar Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situații financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.Durata exercițiului financiar este de 12 luni.Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele…

Mai mult

Pragul de semnificatie la nivelul situatiilor financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In cazul unui audit, pragul de semnificatie este reprezentat de nivelul unei sume peste care un auditor sau o echipa de auditori financiari considera ca o denaturare poate afecta corectitudinea situatiilor financiare si/sau performanta financiara a entitatii. Determinarea pragului de semnificatie se bazeaza pe aplicarea unui rationament profesional si nu este unul…

Mai mult

Ce este fondul comercial?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Fondul comercial este diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate. Se recunoaste de regula la consolidare. În situațiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaște numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a acestora…

Mai mult

Ce trebuie sa stii daca repartizezi dividende trimestrial ? – monografii contabile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Dividendul este o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică, exceptând următoarele: a) o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor de participare existente, ca urmare a unei operațiuni…

Mai mult

Declaratii scadente in saptamana 31 mai – 4 iunie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In saptamana 31 mai – 4 iunie vor deveni scadente urmatoarele declaratii: Luni 31 mai Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal) CONTRIBUABILI: Beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii) Depunerea…

Mai mult

Ce sunt microentitatile, ce contin situatiile financiare pe 2020 si termenul de depunere in 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Microentitatile nu sunt acelasi lucru cu microintreprinderile. In timp ce microintreprinderile reflecta o incadrare din punct de vedere fiscal (acele societati care aplica 1% sau 3% impozit pe venit), microentitatile reprezinta o incadrare contabila, pentru a stabili complexitatea gradului de raportare la bilant. Ele reprezinta cele mai mici tipuri de entitati…

Mai mult

Cum corectam situatiile financiare depuse eronat?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform ordinului 450 din 31 martie 2016, depunerea pentru aceeasi perioada de raportare a unui alt set de situatii financiare se poate efectua numai prin corectarea anumitor erori. Erorile ce pot fi corectate sunt cele determinate de completarea eronata a urmatoarelor: denumirile entitatilor raportoare; codul unic de inregistrare al entitatii raportoare; activitatile…

Mai mult

Situatiile financiare anuale pentru anul 2019- termen de depunere, ce cuprind in functie de marimea societatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza depunerea situatiilor financiare la 31.12.2019 a fost publicat in MOF nr. 5/07.01.2020. Termenul de depunere a situatiilor financiare pentru firme este 29 mai 2020 (150 de zile de la inchiderea exercitiului financiar). Prin acest document se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019…

Mai mult

Proiect – Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Cine are obligatia depunerii raportarilor contabile la 30 iunie 2019? Persoanele carora le sunt incidente Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. Persoanele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara; Persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra…

Mai mult

Analiza verticala si orizontala a situatiilor financiare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Doua dintre tipurile de analize care se pot face pe baza situatiilor financiare si care sunt usor de utilizat chiar si de catre cei care nu sunt specialisti in domeniul financiar sunt : analiza verticala si analiza orizontala . Analiza verticala este o analiza “proportionala” a situatiilor financiare sau altfel spus,…

Mai mult

Ultimele 2 zile pentru depunere bilant 2018 – reminder

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Au mai ramas doar doua zile pana la scadenta depunerii situatiilor financiare pentru anul 2018, termenul limita fiind 30.05.2019 (inclusiv). In Ordinul nr. 10/2019 se pot regasi principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor…

Mai mult

Ce este reprezentarea fidela a patrimoniului ?

Acest concept de reprezentare fidela a patrimoniului se refera la situatiile finaciare. Astfel, acestea trebuie sa reflecte in mod corect starea entitatii care raporteaza la data intocmirii situatiilor. De exemplu , daca o companie raporteaza in situatiile financiare stocuri in valoare de 33.000 lei, atunci acestea trebuie sa existe in realitate, la data raportarii. Situatiile financiare care asigura o reprezentare…

Mai mult

Raportul administratorilor -elemente esentiale

Raportul administratorilor , document care se anexeaza la situatiile financiare, se elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar si cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. Ce informatii trebuie cuprinse in raport ? • informaţii cu privire la respectarea…

Mai mult

Depunere situatii financiare persoane fara scop patrimonial- comunicat DGRFP Galati

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii interesaţi că 29 aprilie 2016 este termenul limită pentru depunerea situaţiilor financiare anuale, potrivit OMFP nr.123/2016 de către asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial. Categorii de contribuabili: Persoanele juridice fără scop patrimonial, organizaţiile sindicale şi patronale, care nu desfăşoară activităţi economice, CAR-urile, întocmesc situaţii financiare anuale…

Mai mult

Exercitiul financiar – coincide sau nu cu anul calendaristic?

Exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de 12 luni. Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice străine, cu excepţia instituţiilor de credit, entităţilor autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi…

Mai mult

Noile reglementari contabile privind situatiile financiare anuale

Un element de noutate al noilor reglementari contabile consta in reclasificarea entitatilor economice in functie de criteriile de marime, in urmatoarele categorii: Microentitati; Entitati mici; Entitati mijlocii si mari; Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarelor trei criterii: Totalul activelor: 350.000 EUR Cifra de afaceri nete: 700.000 EUR Numarul mediu de…

Mai mult

Cine poate sa intocmeasca situatii financiare cu doar 3 componente ?

Potrivit Ordinului 65/2015 entităţile care la data bilanţului  nu depăşesc limitele a două dintre urmatoarele 3 criterii de mărime: – total active: 3.650.000 euro; – cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; – număr mediu salariaţi: 50 intocmesc situatii care cuprind : 1. bilanţ prescurtat (cod 10); 2. cont de profit şi pierdere (cod 20); 3. note explicative la situaţiile financiare…

Mai mult