Sumele din conturile 473 si 542 – aspecte utile

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1. Contul 473 este contul de Decontari din operatiuni in curs de clarificare – este un cont in care sumele se inregistreaza provizoriu.

Potrivit prevederilor Ordinului nr. 1802/2014, sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre entitate intr-un termen de cel mult trei luni de la data constatarii.

2. Contul 542 este contul de Avansuri de trezorerie – este un cont in care se inregistreaza sumele acordate ca si avansuri si nedecontate.

In Ordinul 1802/2014 sau in alte reglementari contabile pentru societati comerciale nu este prevazut un termen maxim pentru decontare. Entitatea poate decide insa prin proceduri administrative proprii un termen pentru inchiderea avansurilor.

In ceea ce priveste termenul de restituire, exista o reglementare foarte veche, Decretul nr.209/1976, care insa se aplica pentru institutiile publice.

Acesta prevede la art. 29 ca: “Unitatile pot acorda, prin casierie, avansuri in numerar persoanelor incadrate in unitate, pentru:

a) cheltuieli de aprovizionare cu marfuri si pentru alte plati care se fac in localitatea unde unitatea isi are sediul, pina la cuantumul nevoilor pe 3 zile, cu obligatia de a justifica avansul in termen de cel mult 4 zile lucratoare de la primirea lui, exclusiv ziua primirii”

Articole similare