Test acces stagiu CAFR

  Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, în cursul lunii februarie 2012. La test se pot înscrie următoarele categorii de persoane: – persoane licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minim 4 ani . Înscrierile la test se vor…

Mai mult