Accidente de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Accident de munca = vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces. Cateva situatii ce sunt considerate accidente de munca: Accidentul…

Mai mult

15 exceptii de la plata contributiei pentru accidente si boli profesionale

Clasa de risc reprezinta gradul de risc de accidentare in munca si de imbolnavire profesionala, fiind definita de HG nr. 144/2008. Conform reglementarilor, tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsa intre 0,15% si 0,85%, aplicata asupra bazei lunare de calcul, respectiv asupra sumei veniturilor brute realizate lunar. Sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă…

Mai mult

Mijloacele fixe destinate prevenirii accidentelor si bolilor profesionale

Stiati ca… Acei contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului impozabil la data punerii în funcţiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare.

Mai mult