Ce sunt bolile profesionale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Boala profesională este afecțiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenți nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum și de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă. Afecțiunile suferite de elevi și studenți în timpul efectuării instruirii practice…

Mai mult

Servicii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Asiguratii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale au dreptul la urmatoarele prestatii si servicii: Reabilitare medicala si recuperarea capacitatii de munca; Reabilitare si reconversie profesionala; Indemnizatie pentru incapacitatea temporara de munca; Indemnizatie pentru trecerea temporara in alt loc de munca si indemnizatie pentru reducerea timpului de munca; Compensatii…

Mai mult

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Angajatorii au obligatia sa declare si sa plateasca o contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale. Baza legala este hotărârea nr. 225/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli…

Mai mult