Despre obligatia persoanei impozabile de a demonstra pierderea/furtul/distrugerea si principiul proportionalitatii in drept

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Asa cum se stie, potrivit art. 304 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, nu se ajustează deducerea inițială a taxei în cazul bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează…

Mai mult