Ajustarea de TVA- cand este necesara? tipuri de ajustari( in plus sau in minus) si mod de calcul

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Calculul TVA la finalul perioadei este in principal realizat ca diferenta dintre TVA colectat din vanzari si TVA dedus la achizitii. Pe langa acestea, calculul este afectat de asa-numitele ajustari (sume deductibile stabilite in plus sau dimpotriva reduse) care se pot referi la bunuri de capital sau achiziții de servicii și bunuri,…

Mai mult

Ajustarea taxei deductibile in cazul bunurilor de capital – modificari legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, articolul 305, alineatul (5) din Legea nr. 227/2016 se va modifica si va avea urmatorul cuprins: “a) pentru cazurile prevăzute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare prevăzute la alin. (2), pentru o cincime sau, după caz, o douăzecime din taxa dedusă…

Mai mult

Exemplu practic privind ajustarea taxei deductibile

Codul fiscal ne ajuta sa intelegem mai bine deducerea taxei pe valoare adaugate (TVA) printr-un exemplu. Astfel presupunem ca  societatea A, care aplică sistemul TVA la încasare (sau a cumpărat bunuri de la o persoană care a aplicat TVA la încasare) a achiziţionat în ianuarie 2013 un activ corporal fix amortizabil în valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La…

Mai mult

Precizari – recuperare TVA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că, urmare modificării Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin Hotărârea Guvernului nr.1620/2009, începând cu data de 1 ianuarie 2010, persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, au dreptul să ajusteze TVA în primul decont depus după înregistrare…

Mai mult

Ajustare TVA in cazul achizitiilor altele decat bunurile de capital

Ajustarea taxei deductibile in cazul achizitiilor de servicii si bunuri, altele decat bunurile de capital Conform art 149 din Codul Fiscal, in conditiile in care regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza in urmatoarele cazuri: a) deducerea este mai mare sau mai mica decat cea pe care persoana impozabila avea dreptul…

Mai mult

Bunurile si de capital si ajustarea taxei deductibile aferente lor

Conform Codului Fiscal (art. 149) sunt definite bunurile de capital ca fiind toate: activele corporale fixe , adica orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare…

Mai mult