Instructiuni de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA -proiect ANAF

In data de 19 noiembrie 2015 pe site-ul ANAF  a fost publicat un nou proiect de ordin care vizeaza instructiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA. Potrivit referatului de aprobare, prin dispoziţiile art. 105 alin.(4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.574 din 23 iulie 2015, s-a prevăzut…

Mai mult

Decont TVA cu suma negativa? Afla cum trebuie sa procedezi

In ceea ce priveste rambursarea TVA (pentru contribuabilii cu deconturi de TVA negative) prevederile legislative prevad un prag valoric pentru sumele pe care contribuabilii le pot solicita in vederea rambursarii de catre organele fiscale. Procedura de rambursare TVA se aplica astfel: Fie cu un control anterior aprobarii cererii de rambursare Fie cu un control ulterior aprobarii cererii de rambursare Astfel,…

Mai mult

Rambursare TVA? 5 pasi de parcurs in cazul unei inspectii fiscale

In cazul in care solicitati rambursarea TVA, in cazul  unei inspectii fiscale este imperios necesar sa luati in calcul parcurgerea anumitor pasi pentru ca inspectia fiscala sa aiba cel mai bun rezultat. In functie de specificul activitatii, trebuie sa aveti in vedere: Primul pas este sa verificati continutul facturilor si sa stabiliti daca acestea au inscrise toate elementele obligatorii pentru…

Mai mult

Venituri din profesii libere? Situatia inregistrarii in scopuri de TVA

Contribuabilii care realizează venituri din profesii libere se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situaţii: Prin opţiune; Prin depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut in Codul fiscal. În vederea înregistrării în scopuri de TVA, contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual, depun la organul fiscal competent pe raza căruia îşi au sediul activităţii ,,Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de…

Mai mult

Decontul TVA “Formularul 300” – termenele de depunere

Formularul (300) “Decont de taxă  pe valoarea adăugată” se completează  de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care conduc evidența contabilă, potrivit legii, pentru operațiunile realizate pe bază de contract de asociere în participațiune declară inclusiv datele şi informațiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operațiuni. Formularul (300) “Decont de taxă  pe…

Mai mult

4 chestiuni importante legate de TVA

Conform actualelor prevederi, în situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile şi formalităţile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscală de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei, persoana impozabilă îşi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste condiţii şi formalităţi sau printr-un decont…

Mai mult

Ce se intamplã dacã în decontul de taxa aveţi TVA de recuperat (decont cu suma negativa)?

In ceea ce priveste rambursarea TVA (pentru contribuabilii cu deconturi de TVA negative) prevederile legislative prevad un prag valoric pentru sumele pe care contribuabilii le pot solicita in vederea rambursarii de catre oranele fiscale. Procedura de rambursare TVA se aplica astfel: Fie cu un control anterior aprobarii cererii de rambursare Fie cu un control ulterior aprobarii cererii de rambursare Astfel,…

Mai mult

Decontului special de taxa pe valoarea adaugata – formular 301

Se completează de către persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile. Formatul complet este atasat aici. Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile a) persoana impozabilă nestabilită înseamnă persoana impozabilă care nu are un sediu fix şi nici nu este stabilită în Comunitate, căreia nu i se solicită din alte motive să se…

Mai mult

Solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA

Conform Ordinul nr. 2017/2011 referitor la modificarea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare: • decizia de rambursare se va emite in maximum cinci zile de la data depunerii decontului, in urmatoarele situatii: – suma solicitata la rambursare este mai mica sau egala cu 10.000 lei; – deconturile de TVA sunt considerate ca…

Mai mult

Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) „Decont TVA”

Prevederi: –   Se aprobă modelul și conținutul formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod MFP: 14.13.01.02 — Decontul de taxă pe valoarea adăugată prevăzut in cuprinsul acestui ordin se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii iulie 2010. –  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.…

Mai mult

Ce nu se inscrie in decontul de TVA ?

Nu se înscriu în decont: — taxa pe valoarea adăugată din facturile de executare silită, de către persoanele abilitate prin lege să efectueze vânzarea bunurilor supuse executării silite; — diferențele de taxă pe valoarea adăugată de plată constatate de organele de inspecție fiscală, pentru care nu este reglementată includerea în decont; — documentele neevidențiate în jurnalele pentru cumpărări sau vânzări,…

Mai mult

Precizari – recuperare TVA

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţă că, urmare modificării Normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, prin Hotărârea Guvernului nr.1620/2009, începând cu data de 1 ianuarie 2010, persoanele impozabile care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA în termenul prevăzut de lege, au dreptul să ajusteze TVA în primul decont depus după înregistrare…

Mai mult

Procedura de solutionare a deconturilor TVA cu sume negative

Incepand cu 26/02/2010 a intrat in vigoare Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Procedura a fost publicata in MO nr. 131 din 26 februarie 2010 . Solicitările de rambursare se soluţionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de…

Mai mult

Solutionarea deconturilor negative TVA cu optiune de rambursare

ORDINUL Nr. 1.308 privind unele măsuri pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, precum şi pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 476 din 10 iulie 2009 Emient : Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Conform acestui…

Mai mult

Formularul 300 – Decont de taxa pe valoarea adaugata

Formular decont de taxa pe valoarea adaugata (word) Formular decont de taxa pe valoarea adaugata (PDF) In data de 16 decembrie 2008 a fost emis Ordinul nr. 1.746 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) “Decont de taxa pe valoarea adaugata. Data intrarii in vigoare este 22/12/2008. Prin aceast Ordin se aproba modelul si continutul formularului (300) “Decont de taxa…

Mai mult

Completarea formularului (300) “Decont TVA”

Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulteriore. Formularul 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata” se depune la organul fiscal competent, la urmatoarele termene: a) lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii…

Mai mult

Rambursarea TVA

Conform art. 147.3 din Codul Fiscal, in situatia in care taxa aferenta achizitiilor efectuate de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care este deductibila intr-o perioadă fiscala, este mai mare decat taxa colectata pentru operatiuni taxabile, rezulta un excedent in perioada de raportare denumit suma negativă a taxei. Dupa determinarea taxei de plata sau a sumei negative a…

Mai mult

Depunerea si inregistrarea deconturilor de TVA

Deconturile de TVA se depun de catre persoanele impozabile , inregsitrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Codul fiscal , la organul fiscal competent , prin posta sau direct la compartimentul cu atributii in gestionarea declaratiilor fiscale, pe suport electronic, insotite de doua exemplare listate, precum si prin sistemul electronic national, la urmatoarele termene: a)…

Mai mult