Avizul medical

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Daca urmeaza sa faci o angajare trebuie sa ai in vedere faptul ca orice salariat nou trebuie sa efectueze un examen medical la angajare. O persoana poate fi incadrata in munca numai in baza unui certificat medical emis de medicina muncii, care sa ateste faptul ca persoana respectiva este apta pentru prestarea acelei munci.…

Mai mult