Ce semnifica termenul de „leasing” ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contract de leasing – acordul prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită; Leasing financiar – operațiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului; Leasing operațional…

Mai mult

Utilizarea vehiculelor in cadrul contractelor de leasing, din perspectiva utilizatorului

Transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerată prestare de servicii conform art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfârşitul perioadei de leasing, dacă locatorul/finanţatorul transferă locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la  solicitarea acestuia, operaţiunea reprezintă o livrare de bunuri pentru  valoarea la care se face transferul. Se consideră a fi sfârşitul perioadei…

Mai mult

Stimulentele contractului de leasing operational

La negocierea sau la renegocierea unui leasing operațional, locatorul îi poate oferi locatarului anumite stimulente pentru a încheia contractul. Exemple de astfel de stimulente sunt plata unui avans în numerar către locatar sau rambursarea ori asumarea de către locator a costurilor locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, modernizări ale activului în regim de leasing  şi costuri aferente unui angajament…

Mai mult

Contract de leasing financiar vs. contract de leasing operational

Contract de leasing financiar – orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării…

Mai mult

3 lucruri care fac diferenta intre leasing financiar si leasing operational

În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operaţional locatarul deduce chiria (rata de leasing). În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate. Potrivit legii, la finalul unui contract de leasing operational, clientul/utilizatorul masinii nu poate achizitiona masina de la finantator si trebuie sa…

Mai mult

Imobilizări corporale în regim de leasing – financiar si operational

Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing. Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operaţional se efectuează la începutul contractului.…

Mai mult