Ce semnifica termenul de „leasing” ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contract de leasing – acordul prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul unei plăți sau serii de plăți, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită; Leasing financiar – operațiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului; Leasing operațional…

Mai mult

Inregistrari contabile imobilizari in leasing operational – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Incadrarea unui contract fie in categoria leasing financiar fie leasing operational, se face cu respectarea definitiilor prevazute de Codul Fiscal (Legea 227/2015) art. 7. Contractul de leasing operational este orice contract de leasing incheiat intre locator si locatar, care transfera locatarului riscurile si beneficiile dreptului de proprietate, mai putin riscul de valorificare a…

Mai mult

Probleme cu lichiditatile? Foloseste operatiunea de lease back

Proprietarul bunului (teren, cladire, echipament) vinde bunul respectiv si incheie simultan o intelegere cu cumparatorul pentru a inchiria bunul respectiv in anumite conditii. Cumparatorul bunului poate fi o banca, o firma de asigurari, o societate de leasing, un investitor particular. Vanzatorul primeste imediat pretul de cumparare al bunului si utilizeaza bunul, platind redevente noului proprietar (cumparatorul). O tranzactie de vânzare a unui activ pe…

Mai mult

Stimulentele contractului de leasing operational

La negocierea sau la renegocierea unui leasing operațional, locatorul îi poate oferi locatarului anumite stimulente pentru a încheia contractul. Exemple de astfel de stimulente sunt plata unui avans în numerar către locatar sau rambursarea ori asumarea de către locator a costurilor locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, modernizări ale activului în regim de leasing  şi costuri aferente unui angajament…

Mai mult

Contract de leasing financiar vs. contract de leasing operational

Contract de leasing financiar – orice contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte; b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării…

Mai mult

Tranzactii de vânzare si de leaseback – leasing financiar sau leasing operational?

O tranzactie de vânzare si de leaseback implica vânzarea unui bun de catre vânzator si inchirierea catre vânzator a aceluiasi bun in regim de leasing. Platile de leasing si pretul de vânzare sunt, de obicei, interdependente, intrucât sunt negociate impreuna. Tratamentul contabil al tranzactiei de vânzare si de leaseback depinde de tipul contractului de leasing. Daca o tranzactie de vânzare…

Mai mult

3 lucruri care fac diferenta intre leasing financiar si leasing operational

În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operaţional locatarul deduce chiria (rata de leasing). În cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate. Potrivit legii, la finalul unui contract de leasing operational, clientul/utilizatorul masinii nu poate achizitiona masina de la finantator si trebuie sa…

Mai mult

Imobilizări corporale în regim de leasing – financiar si operational

Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing. Imobilizările corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de prevederile contractelor încheiate între părţi, precum şi legislaţia în vigoare.Clasificarea contractelor de leasing în leasing financiar sau leasing operaţional se efectuează la începutul contractului.…

Mai mult

Tratament fiscal privitor la leasingul financiar si la cel operational

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificari si completari ulterioare; HG 44/2004 privind Normele de aplicare Cod fiscal cu modificari si completari ulterioare Conditiile ce trebuie indeplinite pentru ca un leasing sa fie considerat leasing financiar sau operational, conform prevederilor art.7 din Legea 571/2003 privind Codului fiscal sunt urmatoarele:   LEASING FINANCIAR LEASING OPERATIONAL riscurile si beneficiile dreptului…

Mai mult

Cum stabilim daca un leasing este financiar sau operational conform IAS ?

O cale usoara de a stabili daca un leasing este operational sau financiar este urmatoarea succesiune: 1. La sfarsitul contractului este transferata proprietatea asupra bunului locatarului ? 1.1 da , atunci avem leasing financiar; 1.2 nu-> treci la 2 2. Contine contractul o optiune de cumparare la o valoarea reziduala a bunului ? 2.1 da, atunci avem leasing financiar; 2.2…

Mai mult

IAS 17 . Contracte de leasing

Un contract de leasing este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati , dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada stabilita de timp. Un leasing financiar este operatiunea de leasing care transfera , substantial, toate riscurile si avantajele neprevazute aferente dreptului de proprietate asupra unui activ. Titlul de proprietate poate…

Mai mult