Completare COR

Ordinul nr. 1419/328/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, a fost publicat in M.Of. nr. 631 din 28.08.2014 .

Prevederi :

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) se modifică şi se completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei, prevăzute în lista de mai jos :

1. administrator port codul – 214238
2. antrenor naţional codul – 342220
3. auditor/evaluator sisteme de management de securitate codul – 214141
4. consilier mediator codul – 235922
5. electrician operator codul – 741314
6. expert în egalitate de şanse codul – 242230
7. ghid canioning codul – 511320
8. ghid turistic pentru peşteri amenajate codul – 511319
9. inspector suprastructuri mobile mărfuri periculoase codul – 214488
10. instructor canioning codul – 342308
11. instructor salvaspeo codul – 342306
12. instructor speologie codul – 342307
13. însoţitor speolog codul – 511318
14. mecanic operator codul – 721435
15. peisagist codul – 216202
16. revizor tehnic auto codul – 432344
17. salvator din mediul subteran speologic codul – 541908
18. salvator din mediul subacvatic speologic codul – 541909
19. speolog utilitar codul – 711926
20. sportiv de înaltă performanţă codul – 342104
21. sportiv de performanţă codul – 342105
22. şef sucursală (studii superioare) codul – 121918
23. şef compartiment (studii superioare) codul – 121919

Se mută ocupaţia “paramedic” din Grupa de bază 2240 “Paramedici” în Grupa de bază 3259 “Alţi specialişti în domeniul sănătăţii, asimilaţi, neclasificaţi în grupele de bază anterioare” şi va avea codul 325903.

Articole similare

One Thought to “Completare COR”

  1. Zamfir Moldovan

    Care este diferenta intre ANTRENOR si ANTRENOR NATIONAL? Termenul ANTRENOR NATIONAL nu apare in clasificarea antrenorilor conform HG 343 / 2011.

Comentariul tau aici