Categoriile de entitati raportoare – potrivit OMFP 1802/2014

În funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentități; entități mici; entități mijlocii şi mari. Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două  dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR; c) numărul mediu de salariați în…

Mai mult

Care sunt, de regula, criteriile de marime ale firmelor?

Indicatorii în funcţie de care se stabilesc criteriile de mărime sunt: total active, cifra de afaceri netă şi număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar. Indicatorul total active cuprinde: active imobilizate, active circulante şi cheltuieli în avans. Cifra de afaceri netă se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrările de bunuri, executările de lucrări, prestările de servicii şi alte…

Mai mult