Tipuri de situatii financiare pe care le depun companiile in Romania – 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Raportarile contabile pe care trebuie sa le depuna orice societate comerciala din Romania sunt: situatiile financiare anuale – se depun in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar de catre orice entitate situatiile financiare intermediare – optionale, daca doresc sa repartizeze dividende trimestriale, din profitul curent situatii financiare semestriale…

Mai mult

Categorii de entitati raportoare – microentitati, entitati mici, entitati mjilocii si mari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In functie de criteriile de marime, entitatile se grupeaza in trei categorii, astfel: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari. Microentitatile Pentru a fi considerate microentitati, la data bilantului, entitatile nu trebuie sa depaseasca limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: Total active 1.500.000 lei Cifra de afaceri 3.000.000 lei Numar…

Mai mult

Ce sunt entitatile mici si ce contin situatiile lor financiare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Entitatile mici sunt entităţile care la data bilanţului NU se încadrează în categoria microentităţilor şi care NU DEPĂŞESC limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime: a) totalul activelor: 17.500.000 lei ; b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar:…

Mai mult

In ce categorie de marime se incadreaza firma ta potrivit OMFP 1802/2014?

Potrivit prevederilor OMFP 1802/2014, in funcţie de criteriile de mărime, entităţile se grupează în trei categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro); b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a…

Mai mult

Categoriile de entitati raportoare – potrivit OMFP 1802/2014

În funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentități; entități mici; entități mijlocii şi mari. Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două  dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR; c) numărul mediu de salariați în…

Mai mult

Noile reglementari contabile privind situatiile financiare anuale

Un element de noutate al noilor reglementari contabile consta in reclasificarea entitatilor economice in functie de criteriile de marime, in urmatoarele categorii: Microentitati; Entitati mici; Entitati mijlocii si mari; Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarelor trei criterii: Totalul activelor: 350.000 EUR Cifra de afaceri nete: 700.000 EUR Numarul mediu de…

Mai mult

Cum se grupeaza entitatile in functie de criteriile de marime? Noi modificari in 2015

În funcţie de criteriile de mărime, entităţile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR; c) numărul mediu de…

Mai mult