Tipuri de situatii financiare pe care le depun companiile in Romania – 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Raportarile contabile pe care trebuie sa le depuna orice societate comerciala din Romania sunt: situatiile financiare anuale – se depun in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar de catre orice entitate situatiile financiare intermediare – optionale, daca doresc sa repartizeze dividende trimestriale, din profitul curent situatii financiare semestriale…

Mai mult

Categorii de entitati raportoare – microentitati, entitati mici, entitati mjilocii si mari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In functie de criteriile de marime, entitatile se grupeaza in trei categorii, astfel: microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si mari. Microentitatile Pentru a fi considerate microentitati, la data bilantului, entitatile nu trebuie sa depaseasca limitele a cel putin doua dintre urmatoarele criterii: Total active 1.500.000 lei Cifra de afaceri 3.000.000 lei Numar…

Mai mult

Ce trebuie sa depuna microentitatile la bilant in loc de note ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Microentitatile trebuie sa depuna anual: 1. bilanţ prescurtat (cod 10);2. cont prescurtat de profit şi pierdere (cod 20);3.formularul “Date informative” (cod 30) şi4.formularul “Situaţia activelor imobilizate” (cod 40) Secţiunea 12.1 din O 1802/2014 prevede urmatoarele la capitolul Scutiri pentru microentităţi: 576. – (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al prezentului punct, microentităţile…

Mai mult

Ce sunt microentitatile, ce contin situatiile financiare pe 2020 si termenul de depunere in 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Microentitatile nu sunt acelasi lucru cu microintreprinderile. In timp ce microintreprinderile reflecta o incadrare din punct de vedere fiscal (acele societati care aplica 1% sau 3% impozit pe venit), microentitatile reprezinta o incadrare contabila, pentru a stabili complexitatea gradului de raportare la bilant. Ele reprezinta cele mai mici tipuri de entitati…

Mai mult

50 de intrebari si raspunsuri despre microintreprinderi in anul 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Microintreprinderea este forma fiscala cea mai frecventa la companiile din Romania. Iata o colectie cu cele mai frecvente 50 de intrebari si de raspunsuri cu privire la microintreprinderi. 1.Cine poate fi microintreprindere in Romania ? Poti fi microintreprindere daca esti persoana juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii la 31 decembrie a anului…

Mai mult

In ce categorie de marime se incadreaza firma ta potrivit OMFP 1802/2014?

Potrivit prevederilor OMFP 1802/2014, in funcţie de criteriile de mărime, entităţile se grupează în trei categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 1.500.000 lei (echivalentul a 338.310 euro); b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei (echivalentul a…

Mai mult

Noi modificari la reglementarile contabile in iulie 2015

Baza legala este Ordinul nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile a fost publicat in M.Of. nr.509 din 09.07.2015.   Iata care sunt prevederile acestui ordin: ·         Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici; (pdf-ul pentru bilant semestrial nu este…

Mai mult

Ce scutiri se aplica microentitatilor?

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR; c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10. Microentităţile nu au obligaţia elaborării notelor explicative la situaţiile financiare anuale. Microentităţile întocmesc bilanţ prescurtat. Microentităţile întocmesc cont…

Mai mult

Categoriile de entitati raportoare – potrivit OMFP 1802/2014

În funcție de criteriile de mărime, entitățile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentități; entități mici; entități mijlocii şi mari. Microentitățile sunt entitățile care, la data bilanțului, nu depăşesc limitele a cel puțin două  dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR; c) numărul mediu de salariați în…

Mai mult

Microentitatile din 2015- prevederi O 1802 din 2014

În funcţie de anumite criterii de mărime, entităţile se grupează în trei categorii, astfel: ·         microentităţi ·         entităţi mici ·         entităţi mijlocii şi mari. Cum stii daca esti microentitate ? Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700…

Mai mult

Noile reglementari contabile privind situatiile financiare anuale

Un element de noutate al noilor reglementari contabile consta in reclasificarea entitatilor economice in functie de criteriile de marime, in urmatoarele categorii: Microentitati; Entitati mici; Entitati mijlocii si mari; Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarelor trei criterii: Totalul activelor: 350.000 EUR Cifra de afaceri nete: 700.000 EUR Numarul mediu de…

Mai mult

Cum se grupeaza entitatile in functie de criteriile de marime? Noi modificari in 2015

În funcţie de criteriile de mărime, entităţile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în trei categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari. Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: a) totalul activelor: 350 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR; c) numărul mediu de…

Mai mult