Dobanzi, penalitati de intarziere – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită,…

Mai mult