Consecintele neachitarii la timp a obligatiilor fiscale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! O entitate care nu isi achita la scadență obligațiile fiscale principale datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Atentie: Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru : sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii cheltuieli de executare silită cheltuieli…

Mai mult

Dobanzi, penalitati de intarziere – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită,…

Mai mult

Particularitati in cazul dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale

Baza legala: OUG 50/2013; OG 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala cu completari si modificari ulterioare;Decizia 3/2008 Conform prevederilor legale date de OUG 50/2013 dobanzile sunt definite ca fiind echivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale ca urmare a neachitarii de catre debitor a obligatiilor de plata la scadenta şi se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat…

Mai mult