Reguli privind limitarea deductibilitatii dobanzii si costuri echivalente dobanzii – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Fiscal, costurile excedentare ale îndatorării care depășesc plafonul deductibil, sunt deduse limitat în perioada fiscală în care sunt suportate, până la nivelul a 10% din baza de calcul stabilită. Baza de calcul utilizată pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorării, deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezintă diferența dintre veniturile…

Mai mult

Dobanzi, penalitati de intarziere – termenul zilei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere. Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită,…

Mai mult

Dobanzi, penalitati de intarziere si nedeclarare – ce reprezinta fiecare?

Din 2016, vom avea 3 sanctiuni : ·         penalitatea de nedeclarare : 0.08%/zi (nou introdusa din 2016) ·         dobanda de intarziere : 0.02%/zi  (pana la 31.12.2015 este de 0.03%/zi) ·         penalitatea de intarziere: 0.01%/zi (pana la 31.12.2015 este de de 0.02%/zi). Ce inseamna fiecare din aceste sanctiuni ? Penalitatea de nedeclarare Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de…

Mai mult

Creante fiscale principale vs. creante fiscale accesorii

Creanţele fiscale principale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal, drepturi determinate constând în dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat.…

Mai mult

Dobanzile si penalitatile de intarziere – afla cat trebuie sa platesti in plus daca nu ai achitat obligatiile la scadenta

Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere; IMPORTANT! Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând…

Mai mult

IAS 18 Venituri

IAS 18 se preocupa de probleme legate de recunoasterea veniturilor rezultate din derularea activitatii normale a entitatii: • Vanzarea de bunuri ; • Prestarea de servicii; • Utilizarea de catre altii a resurselor entitatii generand asfel dobanzi, dividende, redevente. Definirea termenilor din IAS 18 Venituri din vanzarea bunurilor Venituri din prestarea serviciilor Dobanzi, redevente , dividende Caz practic

Mai mult

Gradul de indatorare, dobanzile si diferentele de curs

Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. Capitalul imprumutat este reprezentat de totalitatea creditelor si imprumurilor cu termen de rambursare peste un an incepand de la data…

Mai mult

Transformarea in venit neimpozabil a castigului din dobanzi

Unul dintre elementele planului anti-criza al Guvernului, consta in tranformarea in venit neimpozabil a castigului din dobanda la depozite bancare. Masura are ca si termen de aplicare data de 1 ianuarie 2009. In prezent, veniturile din dobanzi la depozite bancare sunt impozitate de catre stat cu 16% – astfel, de xemplu, in cazul unei dobanzi la un deposit pe termen…

Mai mult

IAS 18. Dobanzi, redevente si dividende

Asa cum precizam intr-un articol precedent IAS 18 Venituri, acest standard se aplica pentru : a) vanzarea bunurilor; b) prestarea serviciilor; c) utilizarea de catre altii a activelor entitatii , producatoare de dobanzi, redevente si dividende. Veniturile aparute din utilizarea de catre altii a activelor entitatii ce genereaza dobanzi, redevente si dividende vor fi recunoscute atunci cand : a) este…

Mai mult