Impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice in 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Persoanelor juridice care detin in proprietate cladiri li se aplica in anul 2022 urmatoarele cote de taxe pentru cladirile detinute: destinatie rezidentiala– cota este cuprinsa între 0,08% – 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Cota efectiva se stabilește la nivel local prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al…

Mai mult

Scutiri privind impozitul/taxa pe cladiri – modificari legislative 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG nr. 84/2016, articolul 456 alineatul (5), partea introductiva si litera b) din Legea nr. 227/2016 se va modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) in cazul scutirilor prevazute la alin. (1) lit. r), s) si t): b) scutirea se acorda pentru intreaga cladire de domiciliu detinuta in comun cu…

Mai mult

10 lucruri despre impozitul pe cladiri datorat de persoanele juridice

1.Baza de calcul este : ·        valoarea de inventar a clădirii, adica valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. ·  valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului – persoană juridică, in cazul cladirilor reevaluate ·     valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator…

Mai mult

Cum se majoreaza impozitul local daca detii mai multe cladiri ?

Orice persoana fizica care detine mai multe cladiri trebuie sa stie ca potrivit art. 252 din Codul fiscal  datoreaza un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 300% pentru…

Mai mult