Venituri din chirii: inregistrare contracte la ANAF, venit brut, net, impozit si TVA la chirii 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Veniturile din chirii, din punct de vedere fiscal se incadreaza ca venituri din cedarea folosinței bunurilor. Acestea din urma sunt acele veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente. Trebuie…

Mai mult