Venituri din chirii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: O societate X ii factureaza unei persoane care sta in chirie, in avans, chiria pe 4 luni pentru punerea la dispozitie a spatiului inchiriat. Societatea ii factureaza acestuia 20.000 lei plus TVA 19%. Taxarea se va face prin depunerea notificarii la adminstratia financiara de care proprietarul apartine. Rezolvare: Inregistrarea facturii de…

Mai mult

Inregistrarea veniturilor din chirii – monografie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Monografie: O societate X ii factureaza unei persoane care sta in chirie, in avans, chiria pe 4 luni pentru punerea la dispozitie a spatiului inchiriat. Societatea ii factureaza acestuia 20.000 lei plus TVA 19%. Taxarea se va face prin depunerea notificarii la adminstratia financiara de care proprietarul apartine. Rezolvare: Inregistrarea facturii de…

Mai mult

Obligaţiile persoanelor care obţin venituri din chirii-informare de presa ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte printr-o informare de presa  obligaţiile fiscale ale persoanelor care obţin venituri din chirii. Acestea sunt venituri impozabile, încadrate la “venituri din cedarea folosinţei bunurilor”, fie că este vorba despre contracte de inchiriere a locuinţei, fie de contracte de uzufruct care nu sunt făcute cu…

Mai mult

Anunt important referitor la contribuabilii care realizeaza venituri din inchiriere

Contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte, proprietate personala, avand o capacitate de czare cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, datoreaza un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 31 ianuarie inclusive,…

Mai mult

Plati pentru venituri din inchiriere in scop turistic -comunicat DGRFP Galati

Comunicat de presa DGRFP Galati, 17.11.2014 Referitor la data de 25 noiembrie 2014 – termenul pentru plata celei de a doua tranşe din impozitul pe venit şi din contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din închirierea camerelor în scop turistic, Compartimentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media revine în atenţia contribuabililor cu următoarele informaţii utile: Direcţia Generală Regională…

Mai mult

Contributia de sanatate aferenta veniturilor din chirii din 2014

Baza legala : Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Ce modificari sunt aduse Codului fiscal ? • Recalcularea venitului realizat din cedarea folosinţei bunurilor Organul fiscal competent are obligaţia determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, a venitului…

Mai mult

Cand se recunosc veniturile din redevente, chirii, dobanzi si dividende?

Conform art 260 din Ordinul 3055/2009, veniturile din redevente, chirii, dobânzi si dividende se recunosc astfel: a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente; b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente,conform contractului; c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul actionarului de a le încasa.…

Mai mult

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor

Conform art. 62 din Codul fiscal : (1) Venitul brut din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendarea bunurilor agricole, reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce…

Mai mult