Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice- O 2862/2019 publicat in 06.11.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 897/06.11.2019 a fost publicat O 2862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Prevederi: Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual…

Mai mult