Decontul special de taxa – cand si de catre cine se depune?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Decontul special de taxă pe valoare adăugată este declarația prin care contribuabilul declară TVA-ul de plată pentru achizițiile făcute din UE. Decontul special de taxă se depune la organele fiscale competente de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, astfel:…

Mai mult

Persoana impozabila si activitatea economica din punct de vedere al Codului Fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități. Activitățile economice cuprind activitățile producătorilor, comercianților sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitățile extractive, agricole și activitățile profesiilor liberale sau asimilate acestora. De asemenea constituie activitate…

Mai mult

Ce evidente si documente trebuie sa tina o persoana impozabila in mod OBLIGATORIU?

Fiecare persoană impozabilă va ţine următoarele evidenţe şi documente: evidenţe contabile ale activităţii sale economice; al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta şi legate de activitatea sa economică; facturile sau alte documente primite şi legate de activitatea sa economică; documentele vamale şi, după caz, cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitară şi achiziţia intracomunitară…

Mai mult

Exceptii de la regula privind locul prestarii serviciilor –categ 3

In continuarea articolelor Exceptii de la regula privind locul prestarii serviciilor –categ 1 si Exceptii de la regula privind locul prestarii serviciilor –categ 2, prezentam ultima categorie de exceptie pentru locul prestarii serviciilor, care se refera la relatia B2B. Exista o singura exceptie in acest sens prezentata de art. 133(7), astfel: pentru serviciile constând în activităţi accesorii transportului, precum încărcarea,…

Mai mult

Exceptii de la regula privind locul prestarii serviciilor – categ 2

Asa cum mentionam in articolul Exceptii de la regula privind locul prestarii serviciilor – categ 1 exista 3 categorii de exceptii legate de locul prestarii serviciilor. Categoria 2 se refera la exceptii de la regula B2C, este evidentiata in articolele 133(5) si 133(6) si se refera la urmatoarele exceptii: Prin excepţie de la prevederile alin. (3), locul următoarelor servicii este…

Mai mult

Exceptii de la regula privind locul prestarii serviciilor – categ 1

Regulile generale privind locul prestarii serviciilor sunt : – Pe relatia B2B (persoana impozabila la persoana impozabila) regula este ca locul prestarii serviciilor este acolo unde persoana impozabila beneficiara isi are sediul activitatii economice. – Pe relatia B2C (persoana impozabila la persoana neimpozabila) regula este ca locul prestarii serviciilor este acolo unde prestatorul isi are sediul activitatii sale economice. Exista…

Mai mult