Modificarile aduse in iulie 2015 la inregistrarea firmelor la registrul comertului

Modificarile legii nr.359/2004 (privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice), aduse prin Legea 152/2015 sunt : 1. se introduce o prevedere noua care arata ca cererile de înregistrare şi documentele eliberate în format electronic, având încorporată, ataşată sau logic asociată…

Mai mult